Wszystkiego najlepszego dla naszych pociech świętujących w tym miesiącu urodziny!

Oferta:

Nasze przedszkole językowe „Promyczek” czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku od godz 6.30 - 17.00.
Istnieje możliwość wydłużenia pobytu za dopłatą 15 zł za godzinę.
Przyjmujemy dzieci od lat 2 do 6 – ciu.
Przedszkole stwarza niepowtarzalne warunki do rozwoju intelektualnego i fizycznego dziecka. Miła , ciepła atmosfera w połączeniu z wykwalifikowaną kadrą pomoże Naszym Maluszkom w radzeniu sobie w sytuacji rozłąki z rodzicami.
Każdy przedszkolak zdobędzie umiejętność i wiedzę potrzebną do dalszego rozwoju .
Przedszkole swą działalność edukacyjną opiera na podstawie programowej MEN, wykorzystuje nowoczesne osiągnięcia dydaktyki i nowatorskie rozwiązania autorskie.

Troszczymy się o:

 • kształtowanie prawidłowych postaw opartych na życzliwości, uczciwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności,
 • tworzenie więzi z rodziną, środowiskiem,
 • umiejętności rozróżniania dobra i zła
 • dobre maniery ,
 • uświadomienie należnych praw i obowiązków, zagrożeń.

"Program małego bystrzaka"

W ramach stałej opłaty dzieci korzystają z bogatej oferty zajęć dodatkowych :
a) nauka j. angielskiego codziennie w małych grupach w oparciu o kryterium wiekowe prowadzone innowacyjną metodą TOP ENGLISH w grupach 7 – 9 osobowych. Duża częstotliwość powtórzeń słów zdań zwrotów w różnych kontekstach sprawia, że dziecko rozumie i reaguje adekwatnie do poleceń, powtarza wyuczone słowa, zwroty lecz również produkuje własne wypowiedzi. Zajęcia te prowadzone są wyłącznie w j. angielskim.
b) rytmika,
c) gimnastyka ogólnorozwojowa i gimn. korekcyjna
d) teatrzyk przedszkolny
e) origami
f) zajęcia z robotyki(Sówki - sześciolatki)- www.akademiarobotyki.com.pl
g) plastyka ( rysunek, malowanie, lepienie z gliny itp.)


Cennik:

a) opłata stała za pobyt dziecka nawet do 10–ciu godzin 270,00 + stawka żywieniowa 8,50 zł za każdy dzień (odliczany przy wcześniej zgłoszonej nieobecności dziecka)
b) opłata za pobyt 4-5 godz. tzn. w godz. 7.00 – 12.00 - 190,00 zł

W cenie oprócz opieki, zajęć edukacyjnych jest:

 • j. angielski codziennie
 • rytmika
 • indywidualne zajęcia logopedyczne
 • logorytmika ruchowa
 • profilaktyka stomatologiczna
 • zajęcia teatralne
 • zajęcia korekcyjno-sportowe
 • zajęcia z robotyki (Sówki - sześciolatki)- www.akademiarobotyki.com.pl
 • opieka psychologa, pedagoga
 • zajęcia indywidualne dla dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu i orzeczeniem prowadzone przez zespoły specjalistyczne

Najbogatsza oferta zajęć dodatkowych:

 • j. niemiecki
 • tańce
 • karate
 • tenis
 • katecheza
 • junior sport
 • piłka nożna