Oferta i cennik

Oferta:

Nasze przedszkole językowe „Promyczek” czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku od godz 6.30 – 17.00. Istnieje możliwość wydłużenia pobytu za dopłatą 15 zł za godzinę.
Przyjmujemy dzieci od lat 2 do 6–ciu.
Przedszkole stwarza niepowtarzalne warunki do rozwoju intelektualnego i fizycznego dziecka. Miła , ciepła atmosfera w połączeniu z wykwalifikowaną kadrą pomoże Naszym Maluszkom w radzeniu sobie w sytuacji rozłąki z rodzicami.
Każdy przedszkolak zdobędzie umiejętność i wiedzę potrzebną do dalszego rozwoju .
Przedszkole swą działalność edukacyjną opiera na podstawie programowej MEN, wykorzystuje nowoczesne osiągnięcia dydaktyki i nowatorskie rozwiązania autorskie.

 

Troszczymy się o:

 • kształtowanie prawidłowych postaw opartych na życzliwości, uczciwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności,
 • tworzenie więzi z rodziną, środowiskiem,
 • umiejętności rozróżniania dobra i zła,
 • dobre maniery,
 • uświadomienie należnych praw i obowiązków, zagrożeń.

„Program małego bystrzaka”:

W ramach stałej opłaty dzieci korzystają z bogatej oferty zajęć dodatkowych:

 • nauka j. angielskiego*,
 • rytmika,
 • gimnastyka ogólnorozwojowa i gimnastyka korekcyjna,
 • teatrzyk przedszkolny,
 • origami,
 • zajęcia z robotyki (dla grupy Sówki – 6-latki),
 •  plastyka (rysunek, malowanie, lepienie z gliny itp.)

*Zajęcia z j. angielskiego codziennie w małych grupach w oparciu o kryterium wiekowe prowadzone innowacyjną metodą TOP ENGLISH w grupach 7–9 osobowych. Duża częstotliwość powtórzeń słów zdań zwrotów w różnych kontekstach sprawia, że dziecko rozumie i reaguje adekwatnie do poleceń, powtarza wyuczone słowa, zwroty lecz również produkuje własne wypowiedzi. Zajęcia te prowadzone są wyłącznie w języku angielskim.

Cennik:

 • opłata stała za pobyt dziecka nawet do 10–ciu godzin 270 zł +stawka żywieniowa 8,50 zł za każdy dzień (odliczany przy wcześniej zgłoszonej nieobecności dziecka),
 • opłata za pobyt 4–5 godz. tzn. w godz. 7.00 – 12.00 – 190 zł.

W cenie oprócz opieki, zajęć edukacyjnych jest:

 • j. angielski codziennie,
 • rytmika,
 • indywidualne zajęcia logopedyczne,
 • logorytmika ruchowa,
 • profilaktyka stomatologiczna,
 • zajęcia teatralne,
 • zajęcia korekcyjno-sportowe,
 • zajęcia z robotyki (dla grupy Sówki – 6-latki),
 • opieka psychologa, pedagoga.
 • zajęcia indywidualne dla dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu i orzeczeniem prowadzone przez zespoły specjalistyczne.

Oferta zajęć dodatkowych:

 • j. niemiecki,
 • tańce,
 • karate,
 • tenis,
 • katecheza,
 • junior sport,
 • piłka nożna.