Wszystkiego najlepszego dla naszych pociech świętujących w tym miesiącu urodziny!

   Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu "Promyczek" 

6.30 – 8.20:  Powitanie dnia w Przedszkolu            

            Witamy przedszkolaczki przy wspólnej zabawie - zabawy wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych, pod kierunkiem nauczyciela ( dzieci schodzą się do przedszkola )

 

8.20- 8.30:  Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania

 

8.30- 9.00:  Śniadanie

         Czynności samoobsługowe: doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

 

9.00 – 12.00:  Zajęcia edukacyjna w oparciu o podstawę programową     

        1. Zajęcia: j.angielski, karate, tańce, rytmika i zabawy edukacyjne,

        2. Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym,

                      • zabawy organizowane i swobodne,

                      • gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka,

                      • obserwacji

 

12.00 – 12.30:  Obiad

            Czynności samoobsługowe; ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami; pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się;

 

12.30 – 14.00:  Poobiedni relaks w Przedszkolu   

             • Grupy młodsze - odpoczynek poobiedni - maluszki w tym wieku potrzebują przytulić główkę do poduszki

             • Grupy starsze - relaks, połączony ze słuchaniem muzyki , bajek, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne,

 14.00 – 15.00:  Zabawy w ogrodzie lub na sali

 

15.00 – 15.30:   Podwieczorek

             Czynności samoobsługowe i porządkowe; pomoc w nakrywaniu do posiłku

 

15.30 – 17.00:   Zabawy integracyjne 

         Kontynuacja działalności edukacyjnej,

              • zabawy ruchowe,

              • zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe,

              • ćwiczenia gramatyczne, słownikowe,

              • praca wyrównawcza, indywidualna,

              • zabawy dowolne według zainteresowań,

              • zajęcia w małych zespołach,

              • omówienie z dziećmi wydarzeń dnia

 Pożegnanie dnia w Przedszkolu - własna aktywność dzieci 

               • zabawy dowolne w sali lub na powietrzu