Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu „Promyczek”:

6.30 – 8.20
Powitanie dnia w Przedszkolu.
Witamy przedszkolaczki przy wspólnej zabawie – zabawy wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych, pod kierunkiem nauczyciela (dzieci schodzą się do przedszkola).

8.20 – 8.30
Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8.30 – 9.00
Śniadanie.

Czynności samoobsługowe: doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9.00 – 12.00
Zajęcia edukacyjna w oparciu o podstawę programową.

 • Zajęcia: j.angielski, karate, tańce, rytmika i zabawy edukacyjne,
 • Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym,
 • Zabawy organizowane i swobodne,
 • Gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, obserwacji.

12.00 – 12.30
Obiad.
Czynności samoobsługowe: ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami; pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się.

12.30 – 14.00
Poobiedni relaks w Przedszkolu.

 • Grupy młodsze – odpoczynek poobiedni – maluszki w tym wieku potrzebują przytulić główkę do poduszki,
 • Grupy starsze – relaks, połączony ze słuchaniem muzyki , bajek, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne.

14.00 – 15.00
Zabawy w ogrodzie lub na sali.

15.00 – 15.30
Podwieczorek.
Czynności samoobsługowe i porządkowe; pomoc w nakrywaniu do posiłku.

15.30 – 17.00
Zabawy integracyjne.
Kontynuacja działalności edukacyjnej:

 • zabawy ruchowe,
 • zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe,
 • ćwiczenia gramatyczne, słownikowe,
 • praca wyrównawcza, indywidualna,
 • zabawy dowolne według zainteresowań,
 • zajęcia w małych zespołach,
 • omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.

Pożegnanie dnia w Przedszkolu – własna aktywność dzieci.

 • zabawy dowolne w sali lub na powietrzu.