Wszystkiego najlepszego dla naszych pociech świętujących w tym miesiącu urodziny!

Rodzicu!

1. Mów, mów i jeszcze raz mów.
U dziecka pozbawionego kontaktów werbalnych nie rozwinie się mowa. Mów wyraźnie językiem dorosłych, używaj prostych zdań. Różnicuj ton i intonację głosu. Często zwracaj się bezpośrednio do dziecka i dawaj mu czas na odpowiedź. Różne sytuacje domowe wykorzystaj do mówienia. Przy ubieraniu dziecka nazywaj części ciała i rodzaje ubrania, przy jedzeniu wprowadzaj nazwy pokarmów, a także ich cechy ( słodki, kwaśny, gorzki itp.). Podczas prac domowych opowiadaj dziecku, co właśnie robisz.

2. Dbaj o prawidłowe żucie, gryzienie i połykanie.Karm dziecko piersią, (jeśli to tylko możliwe), a potem łyżeczką. Ssanie piersi to doskonałe ćwiczenie aparatu artykulacyjnego. Ogranicz używanie smoczka, wprowadzaj pokarmy o twardej konsystencji ( marchewkę, jabłko, skórki od chleba), gdy tylko zaczynają się wyrzynać ząbki. 

Jestem gotowy do szkoły gdy:

ROZWÓJ SPOŁECZNY I EMOCJONALNY

 • potrafi współdziałać z dziećmi w zabawie
 • przestrzega zasad i umów zawartych w grupie
 • potrafi kontrolować swoje zachowanie
 • szanuje prawa i własności innych
 • jest otwarty w kontaktach z dorosłymi
 • z chęcią okazuje swoje uczucia
 • jest samodzielny w czynnościach codziennych i samoobsłudze
 • dba o swoje rzeczy i porządek na półce
 • sprząta po sobie zabawki, pomoce
 • umie przekazać rodzicom informacje i polecenia otrzymane od nauczyciela

1. Usprawnianie motoryki małej (ręce):

 • nawlekanie korali
 • zapinanie guzików
 • lepienie z plasteliny, ciasta itp.
 • rysowanie figur geometrycznych
 • wycinanie obrazków ze starych czasopism
 • rysowanie kredką, flamastrem itp.

>>>POBIERZ PLIK<<<

Coraz częściej w zaleceniach poradni psychologiczno-pedagogicznych pojawiają się ćwiczenia na rozwinięcie spostrzegawczości wzrokowej. Nie trzeba jednak posiadać opinii z poradni, by wraz z dzieckiem wykonywać ćwiczenia warunkujące powodzenie w zakresie czytania i pisania.

Opanowanie umiejętności czytania i pisania zależy nie tylko od prawidłowego funkcjonowania analizatora wzrokowego, ale również słuchowego. Ważne jest więc zarówno to, jak nasza pociecha widzi, ale również to, jak słyszy.

Dla wielu rodziców zbliża się dzień, w którym będą musieli posłać swoje dziecko po raz pierwszy do przedszkola. Czują niepokój w związku z tym wydarzeniem, ponieważ nie wiedzą, jak zachowa się ich dziecko – czy szybko zaaklimatyzuje się w nowym miejscu? czy będzie się bało? czy będzie płakać? czy nie zniechęci się po pierwszym dniu? Wielu młodych rodziców nurtują te pytania. Jak pomóc naszemu dziecku zminimalizować stres związany z nową sytuacją, którą rozdzieli je z rodzicami na pół dnia?

Każda godzina spędzona przed telewizorem przez dziecko między 2 a 4 rokiem życia przekłada się bezpośrednio na jego sprawność fizyczną i obwód talii, jaki dziecko osiągnie kończąc 4 lata.

Badania przeprowadzono na 1314 dzieciach, które obserwowano od 2,5 do 4,5 roku życia. Gdy dzieci miały 2,5 roku, średnia ilość czasu, jaką spędzały przed ekranem telewizora wynosiła 8,8 godzin tygodniowo. Na przestrzeni 2 lat ilość ta wzrosła średnio o 6 godzin i wyniosła tygodniowo 14,8 godzin. 15% dzieci spędzało przed TV więcej niż 18 godzin tygodniowo.

Czym właściwie jest talent? Najczęściej kojarzymy go z terminami takimi jak: zdolności, zainteresowania, ekspresja i postawa twórcza. Jeżeli mówimy, że ktoś ma talent mamy na myśli jego szczególne uzdolnienia w danej dziedzinie sprawiające, że podejmowane przez niego działania wyróżniają się na tle dokonań innych. Jak dostrzec talent i stymulować rozwój zdolności dziecka, radzi ekspert Akademii Misia Haribo, pedagog Halina Żórawińska.

Komputer z dostępem do Internetu jest jednym z najważniejszych narzędzi służących współczesnemu człowiekowi do pracy, nauki i rozrywki. Jak każde narzędzie może być wykorzystywane do różnych celów - tych "właściwych" jak i szkodliwych, złośliwych a nawet przestępczych. W największym niebezpieczeństwie są dzieci, jako najbardziej podatne na wszelkie wpływy, również te szkodliwe i niepożądane. 

Zakazywanie korzystania z komputera czy Internetu w dobie powszechnego jego użycia może przynieść odwrotne do zamierzonych skutków.

Czy mówienie “Nie, nie rób tego” do dziecka zawsze jest słuszne i potrzebne? Z czego wynika częste oburzenie rodziców lekko surowym podejściem do wychowania? Wydawało by się, że tytułowy problem powinien rozpatrywać jakiś psycholog. My jak wiadomo pomijamy rady dawane przez psychologów. Stąd też skupiamy się na czystej praktyce, a ta wymaga odpowiedniego podejścia do dziecka.

Czasem zapominamy o prostych potrzebach, które dzieci komunikują nam na co dzień. Zapraszam więc wszystkich dorosłych do zatrzymania się w biegu, pochylenia się nad swoimi pociechami i usłyszenia, co mają nam, dorosłym, do powiedzenia. Poniżej wyszukane i zebrane prośby dzieci, które, mam nadzieję, skłonią nas wszystkich, dorosłych, do refleksji