Wszystkiego najlepszego dla naszych pociech świętujących w tym miesiącu urodziny!

Jestem gotowy do szkoły gdy:

ROZWÓJ SPOŁECZNY I EMOCJONALNY

 • potrafi współdziałać z dziećmi w zabawie
 • przestrzega zasad i umów zawartych w grupie
 • potrafi kontrolować swoje zachowanie
 • szanuje prawa i własności innych
 • jest otwarty w kontaktach z dorosłymi
 • z chęcią okazuje swoje uczucia
 • jest samodzielny w czynnościach codziennych i samoobsłudze
 • dba o swoje rzeczy i porządek na półce
 • sprząta po sobie zabawki, pomoce
 • umie przekazać rodzicom informacje i polecenia otrzymane od nauczyciela


ROZWÓJ MOWY l MYŚLENIA

 • rozumie i zapamiętuje złożone polecenia
 • posiada bogaty zasób słownictwa
 • jest aktywny podczas zajęć, zabiera głos w dyskusji
 • potrafi wypowiadać się rozwiniętymi zdaniami
 • uważnie słucha bajek i opowiadań
 • rozumie ich treści
 • doprowadza pracę do końca nawet gdy napotyka trudności
 • odtwarza treści wiernie (wierszy i piosenek)
 • potrafi ułożyć historyjkę obrazkową z 3 obrazków
 • dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazu
 • czyta tekst ,proste zdania, łatwe wyrazy (drugie półrocze)
 • mowa prawidłowa
 • jest skupiony na przedmiocie zajęć, uważnie śledzi ich przebieg
 • potrafi ułożyć obrazek z 6 części
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe kolory i pochodne


ROZWÓJ POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

 • potrafi określić położenie przedmiotów w przestrzeni
 • potrafi określić kierunki w przestrzeni
 • jest świadomy stronności swego ciała
 • rozpoznaje i nazywa figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt, kula, sześcian)
 • potrafi wyodrębnić zbiory przedmiotów
 • klasyfikuje przedmioty według cech:.
  • wielkości
  • koloru
  • kształtu
  • funkcji
 • liczy w zakresie 10
 • zna i posługuje się liczebnikami do 10 
  • głównymi 
  • porządkowymi 
 • dodaje i odejmuje w zakresie 10 (drugie półrocze) 
 • rozpoznaje i nazywa cyfry oznaczające liczby od 0 do 10 (drugie półrocze)
 •  rozumie i stosuje znaki matematyczne (drugie półrocze) 
 • rozwiązuje proste zadania tekstowe (drugie półrocze)


WYCHOWANIE MUZYCZNE I PLASTYCZNE

 • potrafi podać liczbę zwrotek słyszanej piosenki
 • potrafi określić budowę piosenki: zwrotka, refren
 • poznaje akompaniament do: marszu, biegu, podskoków
 • rozpoznaje dźwięki instrumentów perkusyjnych
 • zna kierunki kreślenia od lewej do prawej
 • poprawnie posługuje się nożyczkami
 • prawidłowo odwzorowuje znaki litero-podobne
 • potrafi wykonać:
  • wydzierankę
  • wycinankę
  • formę przestrzenną z papieru
  • rysunek dowolny: bogaty w szczegóły
  • rysunek postaci ludzkiej: posiada podstawowe części


ORIENTACJA W ŚRODOWISKU

 • zna nazwę swojej miejscowości
 • zna nazwę swojego kraju {flagę, godło)
 • zna pory roku
 • określa zmiany związane ze zmianami pór roku
 • zna dni tygodnia
 • zna swoje imię i nazwisko
 • zna ulicę i numer domu
 • zna zasady ruchu drogowego


ROZWÓJ FIZYCZNY

 • bierze udział w zajęciach gimnastycznych
 • samodzielnie przebiera się w strój gimnastyczny
 • przechodzi przez tory przeszkód
 • potrafi rzucać i chwytać piłkę
 • wykonuje rzuty przyborami ręką prawą i lewą
 • wspina się na przyrządy
 • toczy piłkę oburącz
 • czworakuje ze zmianami
 • • zachowuje równowagę na ławeczce