Oferta

Nasze przedszkole językowe „Promyczek” czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku od godz 6.30 – 17.00. Istnieje możliwość wydłużenia pobytu.

Przyjmujemy dzieci od lat 2 do 6–ciu.
Przedszkole stwarza niepowtarzalne warunki do rozwoju intelektualnego i fizycznego dziecka.
Miła, ciepła atmosfera w połączeniu z wykwalifikowaną kadrą pomoże Naszym Maluszkom w radzeniu sobie w sytuacji rozłąki z rodzicami.
Każdy przedszkolak zdobędzie umiejętność i wiedzę potrzebną do dalszego rozwoju .
Przedszkole swą działalność edukacyjną opiera na podstawie programowej MEN, wykorzystuje nowoczesne osiągnięcia dydaktyki i nowatorskie rozwiązania autorskie.

Troszczymy się o:

  • kształtowanie prawidłowych postaw opartych na życzliwości,
  • uczciwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności,
  • tworzenie więzi z rodziną, środowiskiem,
  • umiejętności rozróżniania dobra i zła,
  • dobre maniery,
  • uświadomienie należnych praw i obowiązków, zagrożeń.

“Program małego bystrzaka”:

W programie nauczania grup młodszych i starszych jest duża ilość muzyki, tańca i sensoryki co przyśpiesza rozwój intelektualny i ruchowy.

W ramach stałej opłaty dzieci korzystają z bogatej oferty zajęć dodatkowych:

  • nauka j. angielskiego,
  • rytmika,
  • gimnastyka ogólnorozwojowa i gimnastyka korekcyjna,
  • plastyka, rysunek, malowanie, lepienie z gliny, różnych mas plastyczno sensorycznych itp.

J. Angielski – jak uczymy:

Zajęcia z j. angielskiego odbywają się codziennie w grupach w oparciu o kryterium wiekowe prowadzone innowacyjną metodą TOP ENGLISH. Duża częstotliwość powtórzeń słów, zdań, zwrotów w różnych kontekstach sprawia, że dziecko rozumie i reaguje adekwatnie do poleceń, nie tylko powtarza wyuczone słowa, zwroty lecz również tworzy własne wypowiedzi. Zajęcia te prowadzone są wyłącznie w języku angielskim.

Bon Edukacyjny!
Od września 2019 nasze przedszkole rozpocznie realizację projektu mającego na celu zwiększenie dostępu do Wyższego Poziomu Edukacji co zapewnia każdemu naszemu przedszkolakowi stałe dofinansowanie.
Przyjdź i dowiedź się więcej!!!

Rodzicu, czy wiesz, że do czwartego roku życia rozwija się ok. 50% zdolności do nauki, kolejne 30% od 5-9 roku życia, dlatego o tym, gdzie w drabinie społecznej znajdzie się młody człowiek za kilkanaście lat, ogromną rolę odgrywają rodzice i przedszkole.