Nauka w domu

Drodzy Rodzice,
w związku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem konieczne jest w chwili obecnej do 25.03.2020 r. przebywanie dzieci w domu. Ta nagła i nie planowana przerwa w uczęszczaniu do przedszkola uniemożliwiła realizację wielu planów i przedsięwzięć, ale przede wszystkim przerwała systematyczną edukację.

Wszystkie nasze wychowawczynie przekazały zestaw podręczników każdemu dziecku i zaznaczyły poszczególne partie materiału, które można realizować z dzieckiem każdego dnia. Wychowawczynie Pszczółek, Biedronek opuściły tematy „wiosna”, który jest bardziej obszerny i zostanie zrealizowany po powrocie dzieci i wyznaczyły do realizacji temat „na wsi„. Ważne aby każdego dnia popracować z dzieckiem ok. ½ godz czytając mu rozmawiając na ten temat. Można zadawać pytania, rozwijać słownictwo i mowę swobodną. Każdego dnia dziecko powinno kolorować, malować, lepić, pracować nożyczkami.

Tego typy praca ma duże znaczenie dla rozwoju dziecka. Motylki otrzymały również swoje podręczniki i mają zadania do zrobienia. Sówki mają zaznaczone wszystkie kolejne tematy, ćwiczenia do przerobienia. Proszę z nimi ćwiczyć czytanie, przypominać poznane literki i sylaby. Wychowawczyni wyznaczyła bardzo dokładnie zakres materiału i sposoby pracy. Sówki powinny pracować każdego dnia minimum 1 godz.

Wszystkie dzieci korzystające z terapii logopedycznej mogą otrzymać ćwiczenia logopedyczne adekwatne do swoich potrzeb. Rodzice wszystkich dzieci w szczególności SÓWEK powinni napisać na adres: poradnia_neurologopedyczna@interia.pl.

Zadania i ćwiczenia domowe:

19 marca 2020 r.
Zestawy słownictwa dla grup przedszkolnych na bieżący tydzień:

Przewiń na górę