Wizyta w Jednostce

Jak każdego roku żołnierze zaprosili nasze dzieci do Jednostki. Przygotowali liczne atrakcje, dzieci oglądały różne wojskowe sprzęty, wsiadały do czołgu, do auta wojskowego. Po zwiedzaniu czekała pyszna grochówka.