ROLNIK PRZY PRACY

“Sówki” poznawały pracę rolników, dowiadywały się jak jest ona ważna dla każdego z nas. Wykonały piękne rysunki i nadały swoim pracom tytuł.