PAMIĘTAMY NAZWY MIESIĘCY ŚPIEWAJĄCO – SEBASTIAN K.