PROJEKT EKOLOGICZNY PROWADZONY Z GRECKIM PRZEDSZKOLEM W HERAKLIONIE NA KRECIE

„Ekologiczna misja trwa – możesz uratować świat chociaż masz niewiele lat”

Nasz projekt rozpoczął się od szukania partnera. Następnie napisaliśmy projekt, który rozpoczął się w marcu 2022r a zakończy we wrześniu 2023r. Nasze partnerskie przedszkole w Heraklionie ma miano przedszkola ekologicznego i od wielu lat prowadzi działania w tym obszarze edukując swoje przedszkolaki w ekologii. O tym jak ważne dla życia i przeżycia człowieka jest czyste powietrze, woda, nie przetworzona i w miarę naturalna żywność nie trzeba nikogo już dziś przekonywać. Każdego dnia widzimy jak wiele chorób pojawia się i pozostaje z człowiekiem wskutek degradacji środowiska naturalnego. Rozwijając przemysł, nowe technologie człowiek zapomniał, że jest cząstką przyrody i nie wolno mu w imię zysku i postępu wycinać lasów, zanieczyszczać wód, wypuszczać w powietrze mnóstwa gazów i spalin, bo przykre skutki dotkną najpierw rośliny, zwierzęta a zaraz potem ludzi. Produkowanie dużej ilości plastiku często jednorazowego użytku sprawia, że oceany, morza, łąki, lasy stają się olbrzymimi wysypiskami śmieci.

Jedną z najskuteczniejszych dróg zmniejszania tego zjawiska jest ciągła edukacja. Musimy uczyć się jak żyć aby nie obciążać środowiska tak jak obecnie czyli dążyć do tego, aby zmniejszać cały czas swój ślad węglowy. Jakkolwiek wiele elementów tej edukacji znajduje się w przedszkolnej podstawie programowej, uzupełnianej różnymi dodatkowymi działaniami np. dzień wody, sprzątanie ulicy, konstruowanie zabawek z recyklingu, dzień jeża. Każdego dnia prowadzimy edukację w działaniu mającą na celu niemarnowanie wody, energii elektrycznej i innych surowców – ta edukacja jednak dotyczy tylko dzieci. Przyroda nie będzie czekać aż one dorosną, musimy działać już dziś , już teraz dlatego chcemy w nasze działania wciągać rodziców, dziadków, opiekunów czyli tych, którzy mają realny wpływ na wybory całej rodziny.

Przewiń na górę